Araç Sigortaları

Kasko

Kasko Sigortası

Teklif Al
Kasko Sigortası Nedir?

Kara taşıtları sigortası ya da kısaca kasko; bir aracın kaza geçirmesi, yanması, çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigorta sözleşmesidir. Trafik sigortasından farklı olarak, poliçe sahibinin kendi aracının hasarını da kısmen veya tamamen karşılar

Kasko Sigortası Teminat Kapsamı

Kasko Sigortası; aracı, aşağıda yazılı tehlikelerin biri veya birkaçına karşı teminat altına alır.

  • Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi
  • Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar
  • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler
  • Aracın yanması
  • Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

Ek sözleşmeler ile farklı zararlar teminat kapsamına dahil edilebilmektedir.

Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir.

Kasko Sigortası Teminat Kapsamı Dışında olan durumlar

Sigorta kapsamları poliçelerin genel ve özel şartlar kısmında belirtilmektedir.

Azami Teminat Limiti

Teminat limitleri seçilen teminatlara göre poliçeden poliçeye göre farklılık göstermektedir.